Kontakt

TENEX SERVIS s.r.o.

Na Barinách 2704/12
96221 Lieskovec/Zvolen

PREV.: Lieskovská cesta 16, 960 01 Zvolen

OR okresného súdu Banská Bystrica, Odd.: Sro,vl. č. 6340/S

IČO:       36040461
DIČ:       2020068952
IČ DPH: SK2020068952

OTVÁRACIE HODINY:

Pondelok – Piatok: 8.00-16.00 hod.

Obedná prestávka: 12.00-12.30 hod.

Banka: Všeobecná úverová banka
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
SWIFT:
SUBASKBX
IBAN: SK51 0200 0000 0013 7976 8157
Pre objednávky/ponuky maloobchod:

Tel.č.:    +421 944 688 931

E-mail: predaj@embalaje.sk

Ponuky veľkoobchod/zľavy pre ďalší predaj:

E-mail: info@embalaje.sk