SUPRACHLOR B 1 kg práškový dezinfekčný prostriedok

Úvod DEZINFEKČNÉ PRÍPRAVKY/OOPP Dezinfekcia povrchovSUPRACHLOR B 1 kg práškový dezinfekčný prostriedok

SUPRACHLOR B 1 kg práškový dezinfekčný prostriedok

Vysoko účinný dezinfekčný prostriedok na báze aktívneho chlóru so širokým spektrom použitia (plochy, povrchy, podlahy, steny, WC, sifóny, kanály, riady, príbory, nádoby na odpad, pivnice, stajne, priestory pre chov zvierat, predmety sklenené, gumené, plastové). Pôsobí rýchlo a účinne pri likvidácii baktérií, kvasiniek, plesní a húb.

 
Dostupnosť: skladom
Kúpou tohto produktu získate 8 bodov.
8,80 €
Do košíka

SUPRACHLOR B 1 kg práškový dezinfekčný prostriedok

Usmrcuje vírusy, vrátane HIV a HBV, SARS, AMO, vtáčia chrípka.. SUPRACHLOR-B sa používa v zdravotníctve, potravinárskom priemysle, sanácii sociálnych zariadení, verejných objektov a domácností.  

Expozičná doba: 30 minút
Účinná látka: troklozén-nátrium, dihydrát
Koncentrácia účinnej látky: 18 g v 100 g produktu
Skupenstvo: prášok

Registrácia v SR: BIO/170/D/06/CCHLP

Návod na použitie:
Používa sa vo vodných roztokoch v koncentráciách:
- dezinfekcia domácností a sociálnych zariadení  0,5 - 1%
- povrchová dezinfekcia v zdravotníctve 0,5 - 1%
- povrchová dezinfekcia v potravinárstve 0,5 - 1%
- dezinfekcia pri zvýšenom riziku infekcie 1,5 %

0,5 % roztok sa pripraví rozpustením 50 g ( 1 odmerka 50 ml) SUPRACHLORUu B v 10 litroch čistej vody.

Silno znečistené predmety a plochy sa najskôr mechanicky očistia a potom sa dezinfikujú. 

UPOZORNENIE:
predmety, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, treba po dezinfekcii opláchnuť pitnou vodou. Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami (zmesami). Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pary/aerosólov. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ ochranu tváre. Pred použitím si pozorne prečítajte leták na výrobku. 

POZOR

H302 Škodlivý po požití
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Sociálne siete

POMOC útulkom

Copyright 2020 - 2021 © Embalaje - Balenie nás baví! - Obalové materiály a hygiena