Kontakt

Team TENEX s.r.o.

Lieskovská cesta 1078/16

960 01 Zvolen

OR okresného súdu Banská Bystrica, Odd.: Sro,vl. č. 6340/S

IČO:       36040461
DIČ:       2020068952
IČ DPH: SK2020068952

OTVÁRACIE HODINY:

Pondelok – Piatok: 8.00-16.00 hod.

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK50 7500 0000 0040 2582 2156
Alena Kvasnová – obchodný zástupca

– príjem OBJEDNÁVOK a DOPYTOV

Tel.č.:    +421 944 688 931

E-mail: predaj@embalaje.sk